Média

mediaOrganizační výbor Mistrovství světa se těší na přítomnost co největšího počtu zástupců médií, aby se i široká veřejnost pravidelně dozvídala o průběhu a výsledcích turnaje. Jsme samozřejmě připraveni všem novinářům poskytnout kvalitní zázemí a komfort pro jejich důležitou práci.

Akreditace

Pokud máte zájem zúčastnit se Mistrovství světa v nohejbale, prosím, zašlete nám následující informace na mailovou adresu j.sladek@nohejbal.org. Na žádost o akreditaci odpovíme v co nejkratším termínu.

Informace potřebné pro akreditační proces

Jméno novináře

Název zastupovaného média, typ média (tisk, TV, rozhlas, internet), dosah (místní, regionální, celostátní, mezinárodní)